Het Meer 21
8448 GA Heerenveen
0513 640 833
e.kornelis@vanToepassing.nl

 

Producten en  Werkterrein

Producten en werkterrein

Werkwijze

Medewerkers

Uitgevoerde opdrachten

Contact

ActueelHome
         

PRODUCTEN EN WERKTERREIN

Van Toepassing verricht praktijkgericht onderzoek, resulterend in beleidsadvies, projectvoorstel en/of implementatieplan. Van Toepassing kan eveneens de projectleiding van beleidsimplementatie op zich nemen. 

· Onderzoek voor beleids- en productontwikkeling
· Evaluatieonderzoek    
· Instrumentontwikkeling
· Projectleiding of intervisie bij beleidsimplementatie 

Het bureau maakt gebruik van een breed scala aan instrumenten voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zoals interviews, vragenlijsten, focusgroepen, documentanalyse en deskresearch. Afhankelijk van vraagstelling en praktische mogelijkheden wordt in overleg een keuze gemaakt. 

THEMA’S

· Zorg
      -
 thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg
      -
 werkprocessen, methodiekontwikkeling
      - ICT-toepassingen in de zorg

      -
 vraaggericht werken
      - wonen, zorg en welzijn 


· Welzijn
       -
 jeugdbeleid
       -
leefbaarheid, plattelandsontwikkeling
       - ICT-toepassingen en leefbaarheid

       -
 integratie, maatschappelijke activering
       -
 ondersteuning vrijwilligerswerk
       -
 kwaliteit kinderopvang

· Arbeid
      - arbeidsmarkt, werkgelegenheid, herintreding
      - ziekteverzuim en arbobeleid

      -
sociale veiligheid werknemers
      - personeel en organisatie 

                                                                       van  Toepassing  onderzoek  en  beleidsadvies
 
Ontwerp en bouw: O-line  Beste weergave: internet explorer 6+; resolutie: vanaf 1024x768 pixels  |  © 2004 Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies