Het Meer 21
8448 GA Heerenveen
0513 640 833
e.kornelis@vanToepassing.nl

 

Werkwijze

Producten en werkterrein

Werkwijze

Medewerkers

Uitgevoerde opdrachten

Contact

ActueelHome
         

WERKWIJZE

Van Toepassing is sterk in het bij elkaar brengen van informatie uit verschillende bronnen. Daarbij werkt het bureau zoveel mogelijk met ervaringen die elders zijn opgedaan en beschreven ('evidence based'), zodat niet elke organisatie opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

 Het bureau werkt volgens de onderstaande uitgangspunten:
   - gezamenlijke, zorgvuldige analyse van de vraag
   - methodische werkwijze om verantwoorde conclusies te kunnen trekken
   - gebruik maken van verschillende methoden voor informatieverzameling
   - gebruik maken van praktijkervaring elders
   - gebruik maken van bestaand instrumentarium en genormeerde psychologische vragenlijsten
   - regelmatige afstemming met opdrachtgever en relevante personen/overlegorganen in de praktijk
   - bruikbaar, direct toepasbaar resultaat

                                                                       van  Toepassing  onderzoek  en  beleidsadvies
 
Ontwerp en bouw: O-line  Beste weergave: internet explorer 6+; resolutie: vanaf 1024x768 pixels  |  2004 Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies